Odtrucie alkoholowe Katowice

Alkoholizm jest chorobą, która w dużym stopniu stanowi problem społeczny wśród Polaków, jak i w innych krajach świata. Niestety z roku na rok odsetek osób uzależnionych rośnie. Niepokojące sygnały dochodzą z różnych placówek opiekuńczych i oświatowych, które alarmują o występowaniu uzależnienia już u osób nieletnich, mimo, iż choroba alkoholowa kojarzy się głównie z osobami dorosłymi.

Alkoholizm jest bardzo niebezpieczny. Wywołuje zdegradowanie życia we wszystkich jego aspektach. Stanowi przyczynę występowania kolejnych problemów, a także konsekwencji zdrowotnych, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Tym samym dostrzega się duże znaczenie profilaktyki, a także innych działań, np. edukacyjnych nie tylko wśród osób dorosłych, ale i dzieci i młodzieży. Do tej pory społeczeństwo polskie nie ma świadomości, jak bardzo groźny jest alkohol oraz jakie są skutki uzależnienia. Niestety w parze z alkoholizmem idą inne uzależnienia, takie jak np. narkomania, hazard, a także popularne wśród alkoholików palenie tytoniu. Dodatkowo dysfunkcjom ulegają także relacje międzyludzkie, które często są zrywane, a także sfera emocjonalno-moralno-uczuciowa, gdzie wydaje się, iż alkoholik przestaje odczuwać i zwracać uwagę na uczucia wyższe oraz prospołeczne zasady.

Niestety wychodzenie z wszelkich uzależnień jest trudne i generuje konieczność wykazywania się dużą pokorą, nakładami cierpliwości, wysokiej motywacji oraz wielotorowych oddziaływań specjalistów.

Alkoholizm powoduje powolną destrukcję

Destrukcję alkoholową można rozpoznać po tym, iż mimo świadomości istnienia ograniczeń i nałogu, alkoholik nie wykazuje aktywności w podejmowaniu jakichkolwiek działań mających na celu pokonanie swoich słabości. Tym samym, uzależnienie ulega pogłębieniu, a alkoholik traci zdolność do kontrolowania siebie, swoich myśli i ogólnie zachowania. Częstym objawem omawianej destrukcji jest depresja oraz obecność myśli samobójczych. W ten sposób każdego dnia, powoli i często niespostrzeżenie, choroba alkoholowa całkowicie wyniszcza cały świat osoby cierpiącej z powodu alkoholizmu. Krzywd z tym związanych doświadcza oczywiście sam alkoholik, ale i jego partner, dzieci, znajomi, dalsza rodzina (np. rodzice), a także praca i środowisko lokalne. Wszystkie te elementy składowe narażone są na różnego rodzaju zniszczenia wyrządzone działaniem alkoholika pod wpływem napojów procentowych.

Alkoholizm rozwija się bardzo długo, nawet latami. Podczas swojego rozwoju przekształca się w kolejne fazy i etapy chorobowe, niszcząc kolejne aspekty życia, często skutkując całkowitym brakiem zdrowia, a nawet śmiercią. Można użyć tutaj metafory: alkoholizm wykańcza swoją prostotą, która objawia się jako kawałek szkła lub jako puszka aluminium, zawierając w sobie bliżej nieokreśloną ciecz nacechowaną procentami. Alkoholizm może także wykończyć swoją nieokreślonością, gdzie siła destrukcyjna uzależnienia niszczy zarówno sferę emocjonalną, jak i fizyczną. Na szczęście można wyrwać się z tej machiny destrukcji. Wszystko zaczyna się od jednej decyzji i od jednej myśli – czyli przyznania się przed samym sobą o obecności we własnym życiu problemów związanych z alkoholem, a także wykazywaniem szczerej chęci do odbycia odwyku i rozpoczęciu psychoterapii wzmocnionej przez uczestnictwo w spotkaniach klubu Anonimowych Alkoholików. Tym samym świadomość swoich słabości jest w tym aspekcie kluczem do sukcesu. Jeżeli taka osoba zacznie pracować nad nimi, jak i nad swoim zachowaniem, nauczy się kontrolować, a także w odpowiedni sposób reagować na trudne momenty, może z dużą dozą prawdopodobieństwa wyjść ze swojej choroby. Niestety wiele osób z różnych względów nie chce rozpocząć profesjonalnego leczenia, próbując uporać się ze swoimi problemami we własnym zakresie, samodzielnie. Jest to duży błąd, ponieważ w takim przypadku alkoholik skazuje siebie na liczne niepowodzenia i frustracje, bez możliwości konstruktywnej pracy nad sobą – po prostu odstawia alkohol i czeka na efekty.

Przyznaj się przed samym sobą

Tym samym, pierwszym etapem w leczeniu alkoholizmu, tak samo jak i w przypadku wszelkich innych uzależnień, a także i współuzależnienia, rozpoczyna się w momencie dostrzeżenia problemu, jego identyfikacji, a także głośnego jego nazwania. Jeżeli kiedykolwiek dana osoba wypowie zdanie typu – Tak, mam problem z uzależnieniem i chcę z niego wyjść – koniecznie należy udzielić mu wsparcia, pokazując szanse i możliwości na rozwiązanie problemu. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z oferty poradni alkoholowej, gdzie znajdują się ludzie profesjonalnie i zawodowo pomagający w odzyskiwaniu pełnej kontroli nad swoim życiem. Przede wszystkim pomogą w pogodzeniu się samym ze sobą i zaakceptowaniu sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się Pacjent. Stanowi to fundament, na jakim w dalszym etapie buduje się i utrzymuje abstynencję. Zarówno odwyk, jak i terapia antyalkoholowa, aby były skuteczne, wymagają odpowiedniej relacji i więzi na linii Pacjent-terapeuta(lekarz), która oparta jest na wzajemnej szczerości, szacunku, uczciwości, jak i zaangażowania ze strony obu podmiotów działań. Mimo wszystko, z całą pewnością warto spróbować, ponieważ jest to jedyna możliwość pozbycia się destrukcyjnej relacji z alkoholem. Pomocniczo można zastanowić się nad zasadnością wprowadzenia leczenia farmakologicznego awersyjnego, jakim jest wszywka alkoholowa Esperal lub rozpocząć od odtruwania alkoholowego.

Znajdź pomoc w Poradni Uzależnień

Niezależnie od wyboru konkretnej placówki, każda z nich w swojej ofercie posiada program umożliwiający podjęcie leczenia uzależnienia, jednak aby był on skuteczny i pomocny, wymagany jest duży wkład własny samej osoby uzależnionej w postaci determinacji, szczerości, wyzbycia się kombinowania i oszukiwania, zarówno siebie samego, jak i innych osób. Ośrodek terapeutyczny daje możliwość rozpoczęcia nowego życia. Pomaga naprawić swoje zdrowie psycho-fizyczne, a także umożliwia odbudowanie relacji międzyludzkich.

Warto zauważyć, że uzależnienie ustępuje powoli, razem ze wszelkimi negatywnymi konsekwencjami, z jakim alkoholik został zmuszony stanąć tzw. twarzą w twarz. Tym samym każdego dnia wracają do niego siły witalne, chęć do życia, a także odczuwa większą nadzieję na lepsze jutro. Jest to nowa droga, gdzie nowe ja tworzy się na wskutek odbywania odwyku. W ten sposób możliwe jest odbudowanie wszelkich zniszczeń, a także stworzenie nowego, realnego świata, gdzie wspomniane wyżej nowe ja będzie mieć kontrolę nad wszystkim, opierając się alkoholu.

Zacznij życie na nowo po terapii alkoholowej

Tym samym, terapia alkoholowa stanowi fundament lepszego życia. Można je osiągnąć poprzez podjęcie odpowiedniego leczenia. W ten sposób rozpoczyna się nowy rozdział w życiu, jaki można zatytułować jako Moja terapia AA – moje lepsze życie. W tym miejscu już wszystko jest realne i normalne, bez szalejących nałogów, niszczących wszystko dookoła. Dzięki terapii alkoholowej można odzyskać moc, życiową energię, a także, ogólnie, poczuć się lepiej i zdrowiej. W tym aspekcie można odwyk porównać działaniem nieco do SPA, ponieważ wzmacnia on człowieka, regeneruje, odnawia, ale przy tym, pozwala zacząć wszystko od nowa.