Odtrucie alkoholowe Katowice

Niewiele narkotyków jest tak blisko powiązanych, jak nikotyna i alkohol. Obraz zadymionego baru był od wieków literackim tropem i częstym miejscem akcji filmu i telewizji od czasu spopularyzowania tych mediów. Bardzo często zdarza się również, że ci, którzy rzadko palą, „palą tylko wtedy, gdy piją”. Jest to szczególnie tragiczne połączenie, ponieważ zarówno nikotyna, jak i alkohol powodują poważne długoterminowe komplikacje zdrowotne, powikłania, które często pogarszają ciągłe nadużywanie drugiego narkotyku.

Co to jest nikotyna?

Nikotyna jest silnie uzależniającą substancją występującą w wyrobach tytoniowych, w tym w papierosach, fajkach wodnych, cygarach czy papierosach elektronicznych. Obecnie wiele milionów ludzi używa produktów nikotynowych w życiu codziennym, z których wielu próbuje rzucić palenie, ale ma z tym trudności. Tytoń pochodzi z rośliny tytoniu, której liście są poddawane fermentacji i dodawane do wyrobów tytoniowych. Nikotyna zawarta w wyrobach tytoniowych powoduje, że wielu ludzi uzależnia się. Osoby pragnące nikotyny mogą również używać bezdymnych wyrobów tytoniowych w postaci tabaki, tytoniu do żucia i tytoniowych pastylek do ssania.

Kiedy ktoś wdycha nikotynę, w mózgu uwalniane są substancje chemiczne, które szybko przyłączają się do różnych receptorów. Zwiększa się częstość akcji serca, wzrasta ciśnienie krwi, a w organizmie uwalniana jest dopamina. Jednak nikotyna jest również pełna zanieczyszczeń, które mogą uszkadzać komórki i wpływać np. na płodność.

Uzależnienie od nikotyny

Osoby pragnące papierosów lub innych produktów nikotynowych mogą dość szybko się uzależnić. Skutki zdrowotne obejmują wyższe ryzyko śmierci z powodu raka płuc i chorób serca. Jeśli przyszłe matki palą, mogą łatwo narazić swoje dzieci na problemy z nauką i zachowaniem. Używanie nikotyny ma długoterminowe skutki, takie jak:

  • Drażliwość;
  • Wzrost apetytu;
  • Apetyt na wyroby tytoniowe;
  • Problemy ze skupieniem;
  • Objawy odstawienia;
  • Lęk;
  • Niemożność kontrolowania uzależnienia;
  • Możliwe przedawkowanie, chociaż niezbyt często.

Osoby fizyczne mogą palić od 3 papierosów do paczki lub więcej dziennie. Okoliczności zewnętrzne, takie jak stres lub uraz, mogą zachęcać do częstszego używania papierosów. Genetyka może odgrywać rolę w paleniu i alkoholizmie. Łaknienie nie jest łatwe, ponieważ im większa ekspozycja na nikotynę, tym bardziej zmieniają się związki chemiczne w mózgu. Osoby palące często narażają osoby niepalące na ryzyko wystąpienia wtórnych ciężkich schorzeń związanych z paleniem.

Połączenie nikotyny i alkoholu

Alkohol, substancja, która powoduje wiele objawów w organizmie, jest substancją chemiczną często łączoną z papierosami i cygarami. Osoby palące częściej nadużywają alkoholu; często jest to spowodowane dostępnością alkoholu. Dlaczego? Osoby palące często odwiedzają bary, w których alkohol jest dostępny.

Osoby, które udają się w te rejony, łatwo ulegają pokusie picia alkoholu. Badania potwierdzają ten związek między alkoholem i tytoniem, wielu alkoholików używa wyrobów tytoniowych. Teorie wyjaśniające, dlaczego zasięg obejmuje wzrost neurologicznych substancji chemicznych uwalnianych, gdy substancje przyczepiają się do receptorów mózgu. Ponieważ alkohol i nikotyna zwiększają dopaminę w mózgu, połączenie obu substancji może sprawić, że zaciągnięcie się będzie bardziej uzależniające.

Nikotyna i inne narkotyki

Wiele osób lubi łączyć nikotynę z innymi substancjami, aby zwiększyć odczuwanie adrenaliny w organizmie. Papierosy są narkotykami przejściowymi i mogą zwiększać podatność mózgu na inne narkotyki. 

Podobnie jak połączenie nikotyny i alkoholu, nikotyna znacznie wzmacnia działanie kokainy. Używanie kokainy nie wpływa na używanie nikotyny w sposób, w jaki nikotyna wpływa na używanie kokainy. Chociaż palacze papierosów niekoniecznie muszą przechodzić do nadużywania innych narkotyków, z pewnością istnieje związek.

Zagrożenia związane z paleniem i piciem

Biorąc pod uwagę wiele zagrożeń związanych z poszczególnymi substancjami, fakt, że połączenie alkoholu i tytoniu stwarza jeszcze większe ryzyko, nie powinien dziwić. 

Jednym z zagrożeń może być rak jamy ustnej i gardła. Zarówno palenie, jak i picie zwiększają ryzyko tych chorób, a badania pokazują, że osoby, które to robią, są znacznie bardziej narażone na raka jamy ustnej. Co gorsza, ryzyko raka jamy ustnej spowodowane paleniem zwielokrotnia istniejące ryzyko związane z piciem, a nie tylko je zwiększa.

Alkohol i tytoń mają wpływ na inne schorzenia, takie jak choroby układu krążenia i raka wątroby, ale nie jest jasne, czy ryzyko jest większe niż ryzyko związane z piciem i paleniem razem wzięte. W przypadku raka wątroby sugeruje się, że łączny efekt jest gorszy niż suma poszczególnych części, ale w przypadku chorób układu krążenia wydaje się, że nie ma takich synergicznych efektów.

Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy jednocześnie palą i piją, zwiększają ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny bardziej niż osoby niepalące i niepijące lub osoby, które piją lub palą, nie robiąc tego drugiego.

Zachowanie bezpieczeństwa: zmniejszanie ryzyka związanego z paleniem i piciem

Ryzyko związane z paleniem i piciem jest poważne, zwłaszcza jeśli łączysz te dwa nawyki. Właśnie dlatego zmniejszenie ryzyka jest niezbędne, a najlepszym podejściem jest porzucenie jednego lub (najlepiej) obu nawyków lub przynajmniej ograniczenie lub przejście na mniej szkodliwe alternatywy.

Rzucenie palenia jest ważniejszym celem, szczególnie jeśli nie jesteś alkoholikiem. Istnieje wiele podejść do rzucenia palenia, w tym alternatywne produkty nikotynowe, takie jak plastry, gumy, inhalatory, tytoń bezdymny. Jeśli chcesz zmaksymalizować swoje szanse na rzucenie palenia, połączenie jednej z tych strategii z poradnictwem behawioralnym daje największą szansę.

Chociaż społeczne oczekiwania co do tego, że będziesz pić alkohol na niektórych spotkaniach towarzyskich, mogą być większe, zaprzestanie picia lub ograniczenie picia jest nadal ważne, aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia. Jeśli nie możesz lub nie chcesz całkowicie przestać pić, proste wskazówki, takie jak wolniejsze picie, naprzemienne picie napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz picie z jedzeniem, mogą pomóc ci pić znacznie mniej. Istnieje również możliwość wszycia Esperalu, czyli wszywki alkoholowej. Substancja czynna Esperalu, po połączeniu z alkoholem wywołuje szereg niebezpiecznych objawów. Ma to na celu wywołanie awersji do alkoholu. 

Ogólnie rzecz biorąc, rzucenie palenia i picia jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego zdrowia, ale jeśli nie możesz zrobić jednego lub obu z nich, zminimalizowanie ryzyka dla twojego zdrowia powinno być kolejnym wielkim priorytetem.