Odtrucie alkoholowe Katowice

Odwyk alkoholowy – jak wygląda i gdzie na odwyk alkoholowy

Decyzję o podjęciu terapii uzależnień warto rozpatrywać już jako osobisty sukces danej osoby. Następnie warto takiej osobie pomóc podjąć decyzję związaną z wyborem konkretnej formy leczenia oraz miejsca jego odbywania.

Czy potrzebujesz pomocy?

Nie jest łatwo dostrzec i przyznać się do własnych problemów. Wiele osób uzależnionych od alkoholu latami stara ukryć swoje szkodliwe przyzwyczajenia jednocześnie doprowadzając do pogłębienia się choroby alkoholowej. Tacy ludzie za wszelką cenę próbują wmówić zarówno sobie, jak i osobom z najbliższego otoczenia, że w dalszym ciągu panują nad sobą oraz kontrolują ilość i częstotliwość spożywanych napojów alkoholowych, całkowicie negując zasadność otrzymywanych rad i ostrzeżeń od swojej rodziny lub współpracowników. Za każdym razem osoby uzależnione próbują racjonalizować własne postępowanie, albo winą za niepowodzenia obarczają innych. Często zdarza się tak, że chcąc uniknąć stygmatyzacji oraz negatywnych konsekwencji swojego nałogu wypierają własną tożsamość alkoholika, podając fałszywe stereotypu osób z chorobą alkoholową ukazując różnice między sobą, a stereotypowym alkoholikiem.

Jeżeli już dojdzie do sytuacji kiedy dana osoba przyzna się do tego, że potrzebuje pomocy, często obawia się po nią sięgnąć. Winne takiej sytuacji są fałszywe informacje na temat jej przebiegu, obawa i strach przed nowym, niechęć do ponoszenia porażek oraz strachu przed licznymi wyrzeczeniami. Mimo to, należy pamiętać, że mimo iż odwyk może całkowicie wywrócić życie do góry nogami, to jest to jedyny sposób na odzyskanie kontroli nad sobą, swoim zachowaniem, emocjami oraz sposobem myślenia.

Na czym polega odwyk alkoholowy

Ze względu na fakt, iż alkoholizm zaburza funkcjonowanie człowieka we wszystkich aspektach, dokonanie trwałych zmian terapeutycznych wiąże się z zastosowaniem licznych technik i metod leczenia:

  • Terapia indywidualna sprzyja zapoznaniu się ze specyficznymi problemami danej osoby, tym samym pozwala przepracować np. jego traumy.
  • Terapia grupowa umożliwia uzyskanie wsparcia ze story innych ludzi, daje inspirację oraz jest dobrym środowiskiem do pracy nad kompetencjami społecznymi.
  • Wykłady terapeutyczne pozwalają na zgłębienie wiedzy z zakresu uzależnień, ich konsekwencji, sposobów wychodzenia z nich.
  • Arteterapia oraz grupy zadaniowe są szansą na wyrażenie siebie, umożliwiają poszukiwanie zainteresowań, ukazują wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu.

Przebieg odwyku alkoholowego jest tematem wiążącym się z licznymi stereotypami. Mimo coraz większej ilości publikacji z dziedziny uzależnień oraz sposobów radzenia sobie z nimi, w dalszym ciągu osoby cierpiące z powodu nałogów ulegają stereotypom porzucając tym samym szansę na dalsze normalne życie.

Jak wygląda odwyk alkoholowy?

Odwyk rozpoczyna się detoksykacją, czyli inaczej odtruciem alkoholowym, który warunkuje całkowite usunięcie resztek alkoholu oraz toksyn z organizmu. W ten sposób zapewnione zostaje odpowiednie nawodnienie organizmu, uzupełnienie braków witaminowych, mineralnych, elektrolitowych, a także jeżeli zajdzie taka potrzeba, włącza się również farmakoterapię. Zaleca się odbycie detoksu pod opieką lekarską, co warunkuje poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu.

W ten sposób przygotowany organizm gotowy jest do podjęcia dalszych działań leczniczych i terapeutycznych. Zaleca się, aby terapię uzależnień prowadzić poprzez działania w grupie oraz indywidualne sesje terapeutyczne jednocześnie. Warto włączyć również wykłady terapeutyczne, zajęcia sportowe oraz artystyczne. W ten sposób wyposaża się alkoholików w narzędzia do pracy nad sobą, skupiając ich uwagę na wartościowe czynności i zainteresowania, odciągając jednocześnie od alkoholu.

Osoby uzależnione jako terapeuci

Bardzo często zdarza się tak, że w ośrodkach leczenia uzależnień spotyka się w roli terapeutów osoby, które same w przeszłości zmagały się z trudem nałogów, np. z chorobą alkoholową. Taka sytuacja jest bardzo korzystna zarówno dla samych terapeutów, jak i obecnych alkoholików. Terapeuta niepijący alkoholik znacznie w większym stopniu angażuje się całość procesu leczniczego niż jego koledzy po fachu bez wcześniejszych własnych doświadczeń z piciem. Dodatkowo łatwiej nawiązuje on kontakty oraz bliższe relacje z pacjentami, łatwiej diagnozują ich potrzeby oraz problemy, z jakimi borykają się na co dzień, a niekoniecznie chcą je ukazać całemu światu. Mimo to największym atutem tego typu osób jest fakt, iż są oni żywym przykładem osób, które z powodzeniem wyszły z uzależnienia i trzymają się abstynencji, co daje przykład oraz wzór do naśladowania, a także wzmacnia wśród obecnych Pacjentów motywację oraz chęć do zmian.

Motywacja jako klucz do sukcesu

Niezależnie od tego z jakim terapeutą się pracuje, kluczem do osiągnięcia sukcesu podczas leczenia jest motywacja oraz siły wewnętrzne Pacjenta. Musi być on w stu procentach zdecydowany całkowicie zmienić swoje życie, opowiadać i przepracować wrażliwe dla niego tematy, zmieniając swoje myślenie oraz podejście do pewnych spraw. Motywacja wewnętrzna jest najważniejszym czynnikiem doprowadzającym do abstynencji – nawet jeżeli uda się zmusić alkoholika do podjęcia terapii będzie ona nieskuteczna bez silnej woli Pacjenta, ponieważ bardzo szybko wróci on do swoich starych przyzwyczajeń.

Odwyk od alkoholu a tematy poruszane podczas terapii

Alkoholizm jest chorobą złożoną. Jego powstanie warunkują liczne czynniki. Tym samym praca nad tą przypadłością jest trudna i dotyczy wielu aspektów, takich jak uczucia, przekonania, schematy funkcjonowania danego człowieka.

Ważnym punktem podczas leczenia uzależnień jest praca nad własnymi emocjami, a także zagłuszanie potrzeby sięgnięcia po alkohol. To, co również jest bardzo przydatne w procesie wychodzenia z uzależnienia to umiejętność rozpoznania i nazywania mechanizmów choroby. W ten sposób Pacjent zna i wyjaśnia jaki wpływ posiada alkohol na ciało ludzkie, jak zmienia się zachowanie osoby uzależnionej podczas pogłębiania się choroby alkoholowej, a dodatkowo pracuje nad umiejętnością przeciwdziałania nawrotom chęci sięgania po napoje alkoholowe.

Aby leczenie było skuteczne należy pracować nad jakością relacji z osobami trzecimi, odnaleźć nowe, wartościowe zainteresowania, a także sposoby spędzania czasu wolnego. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym trzeźwość jest wypracowanie silnej samooceny, a także utrzymanie motywacji wewnętrznej na wysokim poziomie.

Gdzie na odwyk alkoholowy?

Odwyk można obyć na różne sposoby. Jednym z rozwiązań jest podjęcie się leczenia ambulatoryjnego, polegające na braniu udziału w sesjach terapeutycznych w określonych porach (w ten sposób Pacjent może np. nocować w domu). Takie rozwiązanie posiada zarówno zalety, jak i wady. Przede wszystkim pozwala na ukierunkowanie swoich działań na pracę nad sobą i swoimi problemami. Wadą takiego rozwiązania jest niska skuteczność w przypadku osób silnie uzależnionych, u których lepiej się sprawdza całkowite odcięcie od swojego środowiska w ośrodku na zamkniętym oddziale.

Warto również pamiętać o pomocy dla najbliższej rodziny alkoholika, ponieważ zmaga się ona ze współuzależnieniem.