Odtrucie alkoholowe Katowice

Dlaczego alkohol jest środkiem depresyjnym, a po zmieszaniu z innymi lekami i narkotykami może prowadzić do niebezpiecznych skutków?

Alkohol jest powszechnie używany i nadużywany z lekami dostępnymi bez recepty i lekami na receptę. W przypadku przyjmowania z lekami alkohol może zmniejszać skuteczność tych leków i prowadzić do znaczących interakcji, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. 

Wpływ alkoholu na narkotyki będzie się różnić w zależności od rodzaju lub klasy narkotyków, z którymi alkohol jest przyjmowany. 

Alkohol i leki przeciwdepresyjne 

Leki przeciwdepresyjne to leki opracowane specjalnie do leczenia depresji klinicznej. Jednym z najczęstszych powodów używania alkoholu w połączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi jest uzyskanie pewnego rodzaju wzmocnionych efektów psychoaktywnych; jednak leki te nie wywołują uczucia uniesienia lub euforii u większości ludzi.

Główne skutki picia alkoholu w połączeniu z większością leków przeciwdepresyjnych obejmują:

 • Hamowanie działania leczniczego leku przeciwdepresyjnego;
 • Problemy z sennością, zawrotami głowy, a nawet wzrostem poziomu depresji;
 • Nasilenie działania alkoholu, zwłaszcza na funkcjonowanie motoryczne, takie jak koordynacja i skrócenie czasu reakcji;
 • Zwiększony potencjał uszkodzenia narządów, takich jak wątroba.

Alkohol i leki przeciwdrgawkowe

Leki przeciwdrgawkowe obejmują kilka klas leków, które są przepisywane w celu kontrolowania aktywności napadów padaczkowych lub jako stabilizatory nastroju. W niektórych przypadkach benzodiazepiny, a nawet barbiturany mogą być przepisywane w celu kontroli napadów; jednakże wpływ alkoholu na te dwie klasy leków zostanie wyjaśniony poniżej. Picie alkoholu podczas przyjmowania tych leków może spowodować:

 • Zmniejszenie zdolności leku do kontrolowania aktywności napadów padaczkowych, co skutkuje zwiększonym ryzykiem wystąpienia napadów;
 • Ogólne skutki, które mogą obejmować zawroty głowy, letarg i problemy z funkcjonowaniem motorycznym, w tym z koordynacją i czasem reakcji;
 • Wzrost depresji i samobójstw.

Alkohol i leki kontrolujące wysokie ciśnienie krwi

Leki przeznaczone do kontrolowania wysokiego ciśnienia krwi są określane jako leki przeciwnadciśnieniowe. Kiedy dana osoba miesza alkohol z lekami przeciwnadciśnieniowymi, może doświadczyć:

 • Podwyższonego ciśnienia krwi, ponieważ leki przeciwnadciśnieniowe są mniej skuteczne, gdy są przyjmowane z alkoholem;
 • Inne problemów sercowo-naczyniowych, takich jak nieregularne bicie serca;
 • Zawrotów głowy, a nawet omdleń.

Alkohol i leki kontrolujące cukrzycę

Kiedy osoba z cukrzycą pije alkohol, samo to może prowadzić do potencjalnie poważnej sytuacji ze względu na wysoką zawartość cukru w wielu napojach alkoholowych.

Wpływ alkoholu na leki kontrolujące cukrzycę może obejmować:

 • Poważne problemy z szybkim biciem serca i podwyższonym ciśnieniem krwi;
 • Zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, ból głowy, nudności i/lub wymioty;
 • Niebezpieczne zmiany poziomu cukru we krwi.

Alkohol i leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy

Po zmieszaniu środków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy może wystąpić wiele efektów. Niebezpieczeństwo polega na tym, że działanie obu substancji ulega wzmocnieniu. Może to skutkować zwiększonym ryzykiem przedawkowania któregokolwiek z nich, niebezpiecznie upośledzonym funkcjonowaniem obszarów mózgu, które kontrolują funkcje podtrzymujące życie, takie jak oddychanie i tętno, znacznie zmniejszoną zdolnością oceny i znacznymi problemami z funkcjonowaniem motorycznym, w tym czas reakcji, koordynacja ruchowa itp.

Poważnie problemy, których można doświadczyć to: 

 • Potencjalne uszkodzenie wątroby, które może wystąpić nawet w przypadku leków dostępnych bez recepty, takich jak acetaminofen i ibuprofen;
 • Potencjalne uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego;
 • Zmniejszenie częstości oddechów, co może narazić pacjenta na poważne uszkodzenie układu oddechowego i/lub chorobę;
 • Rozwój istotnych problemów z funkcjonowaniem emocjonalnym, w tym depresji, lęku i innych problemów.

Alkohol i stymulanty ośrodkowego układu nerwowego

Kiedy osoby używają alkoholu ze środkami pobudzającymi ośrodkowy układ nerwowy, zwykle próbują stłumić działanie środka pobudzającego, a nie tłumić działanie alkoholu. Używanie alkoholu i używek to bardzo powszechna praktyka np. wśród studentów, którzy nadużywają leków przeznaczonych do leczenia ADHD, aby pomóc sobie w nauce. Osoby używające nielegalnych środków pobudzających, takich jak kokaina, często sięgają po alkohol, aby odciążyć środek pobudzający.

Łączenie alkoholu i środków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy może spowodować kilka poważnych problemów.

 • Gdy stymulanty są stosowane w celach leczniczych, działanie stymulanta jest niwelowane przez alkohol.
 • Łączne przyjmowanie używek i alkoholu prowadzi do znacznego zmniejszenia ogólnego działania obu leków, co może skutkować indywidualnym przedawkowaniem jednego lub obu leków.
 • Istnieją poważne potencjalne problemy neurologiczne, które mogą się rozwinąć, gdy ktoś łączy alkohol ze środkami pobudzającymi, w tym zwiększony rozwój napadów padaczkowych i / lub zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań psychotycznych, takich jak halucynacje lub urojenia.
 • Poważne skutki występują w wielu układach narządów, w tym w ośrodkowym układzie nerwowym, układzie sercowo-naczyniowym, wątrobie i układzie pokarmowym w wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu i środków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy.
 • W wyniku chronicznego mieszania alkoholu i środków pobudzających może wystąpić wiele innych problemów emocjonalnych, w tym zwiększone problemy z depresją, lękiem, utratą motywacji itp.
 • Mieszanie alkoholu i kofeiny zazwyczaj nie jest problematyczne, chyba że używa się ekstremalnych ilości obu leków. Osoby, które wypiją kilka filiżanek kawy po spożyciu alkoholu, mogą odczuwać mdłości, drżenie, pocenie się itp.; jednak w większości przypadków nie będzie to poważny problem.

Alkohol i inne narkotyki 

Kiedy osoba regularnie nadużywa więcej niż jednego narkotyku, jest podatna na rozwój problemów związanych z nadużywaniem wielu substancji. W niektórych przypadkach osoby, które chronicznie łączą różne środki odurzające, mogą przyspieszyć problemy z rozwojem fizycznego uzależnienia od jednego lub obu narkotyków (rozwój zarówno zespołu tolerancji, jak i zespołu abstynencyjnego) oraz problemy, które prowadzą do diagnozy zaburzenia związanego z używaniem substancji.

Nadużywanie wielu substancji może obejmować rozwój uzależnienia fizycznego, a także problemy z:

 • Kontrolowaniem używania jednego lub obu leków;
 • Upośledzeniem w ważnych obszarach funkcjonowania, w tym problemy z relacjami osobistymi, pracą, szkołą lub innymi obowiązkami;
 • Potencjalne używanie narkotyków w sytuacjach, w których jest to niebezpieczne;
 • Niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z używania jednego lub obu narkotyków, w tym problemy z rodzicielstwem, odpowiedzialnością za innych, odpowiedzialnością w pracy itp.

Pamiętaj, że alkoholizm to choroba, z którą można walczyć. Łączenie alkoholu z lekami i innymi narkotykami może przynieść poważnie niebezpieczne skutki, dlatego warto rozważyć dostępne opcje leczenia. Jedną z nich jest wszywka alkoholowa, która ma za zadanie wywołać awersję do alkoholu. Jest to implant wszczepiany podskórnie, dzięki czemu utrzymuje się ok. 8-10 miesięcy.