Odtrucie alkoholowe Katowice

Aby leczenie choroby alkoholowej przyniosło pożądane efekty osoba uzależniona musi być zaangażowana w cały proces terapeutyczny. Bez jej motywacji oraz ciężkiej pracy, wieloletni okres trzeźwości nie zostanie osiągnięty. Jedną z metod, które wspomagają leczenie choroby alkoholowej jest wszywka alkoholowa. Jej działanie powoduje, że osoba uzależniona od alkoholu zniechęca się do tej substancji oraz nie sięga po nią, gdyż boi się wystąpienia silnych i nieprzyjemnych dolegliwości. 

Czym jest wszywka alkoholowa?

Wszywka alkoholowa inaczej nazywana również Esperal to lek, który stosowany jest przy leczeniu choroby alkoholowej. Wspomaga on osoby uzależnione w procesie wychodzenia z nałogu. Jego stosowanie nie jest refundowane. Oznacza to, że pacjent, który decyduje się na rozpoczęcie terapii Esperalem musi zapłacić za lek z własnych pieniędzy. Koszt ten oscyluje w granicach kilkuset złotych. Cena zależna jest od kliniki, miasta, pakietu zabiegu oraz lekarza, który przeprowadza zabieg. 

Esperal umieszczany jest podpowięziowo. Lekarz podczas zabiegu zaszywa pod skóra pacjenta od ośmiu do dziesięciu tabletek zawierających substancję czynną. Zgodnie z prawem pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na zabieg. Esperal nie może zostać podany bez wiedzy i zgody pacjenta czy też na prośbę osób trzecich. 

Czy Esperal leczy chorobę alkoholową?

Należy pamiętać, że wszywka alkoholowa nie jest samodzielną metodą leczenia choroby alkoholowej. Wynika to z faktu, że nie wykazuje ona właściwości terapeutycznych czy leczniczych. Pozwala ona na zaprzestanie spożywania alkoholu, dzięki wywoływaniu silnych dolegliwości po spożyciu tej substancji. Jednak osoba uzależniona nadal odczuwać będzie silny głód alkoholowy – silną potrzebę spożywania alkoholu. Najprawdopodobniej osoba ta nie sięgnie po alkohol, gdyż obawiać będzie się odczuwania nieprzyjemnych dolegliwości. Jednak nie przestanie ona spożywać alkoholu ze względu na to, że zrozumiała jak negatywny wpływ na jej życie ma ta substancja. Może to powodować bardzo ławy powrót do uzależnienia po zakończonym działaniu wszywki. 

Czy przepicie wszywki alkoholowej jest możliwe?

Wszywka alkoholowa działa przez okres od ośmiu do dwunastu miesięcy. W tym czasie działa ona z taką samą siłą i natężeniem. Oznacza to, że każdorazowe spożycie alkoholu wywoła tak samo silne i nieprzyjemne dolegliwości zatrucia alkoholowego. Wpływ na długość dolegliwości oraz ich nasilenie ma ilość spożytego alkoholu. 

Skutki próby przepicia wszywki alkoholowej są szkodliwe zarówno dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego osoby uzależnionej od alkoholu. Jest to spowodowane działaniem Esperalu, który blokuje rozkład alkoholu. Głównym zadaniem substancji czynnej, która stale wydzielana jest do organizmu z zaszytych tabletek, jest blokowanie enzymu, który odpowiedzialny jest za aktywację procesu dehydrogenazy aldehydowej.  To właśnie w jej wyniku szkodliwy aldehyd octowy (powstały z rozkładu etanolu) może być rozłożony do bezpiecznej postaci kwasu octowego. Nagromadzenie się w organizmie aldehydu octowego powoduje silne zatrucie alkoholowe. 

Jakie są konsekwencje spożycia alkoholu podczas terapii Esperalem?

Po spożyciu nawet najmniejszej dawki alkoholu, jednostka już w ciągu kilku minut odczuwać zacznie nieprzyjemne konsekwencje swojego czynu. Objawy, które występują po spożyciu alkoholu to silny ból głowy, zawroty głowy, skoki ciśnienia, kołatanie serca, przyspieszona akcja serca, zaczerwienienie skóry twarzy, potliwość, zmiany temperatury ciała, duszność, drgawki, drżenie mięśni, uczucie lęku, uczucie niepokoju i inne. 

Należy pamiętać, że silny i wielogodzinny ból głowy może zostać wywołany już po spożyciu cukierka z alkoholem. Warto wyrobić w sobie nawyk uważnego czytania etykiet produktów spożywczych oraz kosmetyków. Spożywanie produktów, które zawierają alkohol lub wykonane są na bazie alkoholu lub octu może skutkować występowaniem nieprzyjemnych dolegliwości. Najczęściej są to produkty takie jak cukierki, ciasta nasączane alkoholem lub sosy które zostały wykonane na bazie octu. Stosowanie kosmetyków z alkoholem może wywołać silne reakcje alergiczne skóry. Zaleca się wyeliminowanie produktów, które zawierają alkohol. Najczęściej są to perfumy, płyny do płukania jamy ustnej, kremy oraz balsamy. 

Jakie są przeciwwskazania do zastosowania wszywki alkoholowej?

Nie każda osoba uzależniona od alkoholu może skorzystać z tej skutecznej metody wspomagającej leczenie choroby alkoholowej. Przeciwwskazania do zastosowania wszywki alkoholowej to:

  • stan upojenia alkoholowego
  • spożywanie alkoholu na mniej niż dwanaście godzin przed zabiegiem
  • próba samobójcza
  • myśli samobójcze
  • zaburzenia psychiczne
  • psychozy, za wyjątkiem ostrej psychozy alkoholowej
  • schorzenia sercowo – krążeniowo takie jak nadciśnienie tętnicze czy choroba niedokrwienna serca
  • uczulenie na disulfiram
  • uczulenie na jakikolwiek składnik leku

Stosowanie Esperalu nie jest zalecane u kobiet w ciąży, karmiących piersią czy planujących ciążę w niedalekiej przyszłości. Ostateczna decyzja należy jednak do lekarza. 

Przed zabiegiem lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad. Jego celem jest zebranie niezbędnych informacji na temat  ogólnego stanu zdrowia pacjenta, jego schorzeń, przyjmowanych leków oraz wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach, gdyż niektóre z nich wchodzą w silne reakcje z Esperalem. 

Których leków szczególnie nie można łączyć z alkoholem?

Dla własnego bezpieczeństwa żadne leki nie powinny być łączone z alkoholem. Jednak szczególnie uważać powinny osoby, które przyjmują leki nietolerujące alkoholu. Łącznie substancji wysokoprocentowej z lekami może przynieść poważne konsekwencje zdrowotne. W przypadku osób, które chorują na cukrzycę połączenie leków oraz alkoholu może wywołać hipoglikemię.  Alkoholu nie powinno się spożywać również w przypadku, gdy przyjmujemy leki przeciwalergiczne, uspokajające, antydepresyjne i przeciwpsychotyczne. 

Jak wygląda leczenie choroby alkoholowej?

W Polsce możliwe jest podjęcie terapii leczenia uzależnień w publicznych jak i prywatnych placówkach. Bezpłatne leczenie przysługuje każdemu obywatelowi Polski, który jest uzależniony od alkoholu. Darmowa pomoc skierowana jest do osób ubezpieczonych jak i tych, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Aby skorzystać z bezpłatnego leczenia choroby alkoholowej należy zgłosić się do poradni leczenia uzależnień lub wraz ze skierowaniem do ośrodka leczenia uzależnień. Skierowanie to uzyskać można od lekarza internisty, lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarza psychiatry. Należy pamiętać jednak, że jest ono ważne jedynie przez czternaście dni. 

Terapia leczenia uzależnień pomaga osobie uzależnionej wyjść z nałogu. To proces, który skierowany jest na zrozumienie własnego problemu, zmianę zachowań, myśli, postrzegania i sposobu myślenia. Osoba uzależniona uczy się jak postępować w sytuacjach trudnych w sposób społecznie akceptowalny. Pozwala to na osiągnięcie wieloletniego okresu trzeźwości.